1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává LEDOCOM, spol. s r. o. se sídlem Pod Markétou 22, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČO: 25622731 (prodávající) provozující internetový obchod www.ledocom.cz. Kupující závaznou objednávkou stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávku nabízeného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Kupující si může zboží nabízené prodávajícím objednat pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu nebo písemně.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji pouze informativními, nezávaznými, vycházejícími z údajů výrobců. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, když vlastní kupní smlouva vzniká posléze samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat ke vzniku kupní smlouvy potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata prodávajícím následující pracovní den. Potvrzení objednávky zašle prodávající kupujícímu e-mailem. Přijatá objednávka se stává pro obě strany platnou okamžikem jejího potvrzení ze strany prodávajícího.

Nebude-li prodávající z jakéhokoliv důvodu (nedostupnost zboží, zrušení položky dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, změna ceny dodavatelem nebo výrobcem bez oznámení, chybně navázaná cena z dodavatelského ceníku do objednávkového systému atp.) vyřídit objednávku přijatou do objednávkového systému, vyhrazuje si právo takovou objednávku nepřijmout. Tuto skutečnost prodávající neprodleně oznámí zákazníkovi.

4) ZÁVAZNOST OBJEDNÁVKY A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí, je považována za závaznou v celém rozsahu. Zákazník nemá možnost sám objednávku stornovat, toto může provést pouze provozovatel na základě předchozí dohody se zákazníkem.

Pokud je storno provedeno po odeslání objednávky Českou poštou, zákazník je povinen zaplatit náklady na dopravné.

5) CENA ZBOŽÍ

Cena zboží uvedená v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Cena zboží obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno dopravné a balné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění.

Změna ceny u již uzavřených a potvrzených objednávek není možná.

Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo žádat od kupujícího nevratnou zálohu ve výši určené prodávajícím.

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. Je-li zboží skladem odesílá ho prodávající následující pracovní den po přijetí objednávky. V případě dodací lhůty delší než 10 dnů bude prodávající informovat kupujícího e-mailem. Informace na semaforu ukazující dostupnost zboží je pouze orientační a uvedenou dobu nelze brát jako závazný termín k odeslání.

V případě platby bankovním převodem, je odeslání zásilky současně vázáno na obdržení platby na účet prodávajícího.

Nebude-li prodávající, z jakéhokoliv důvodu, schopen dodržet smluvený termín dodání zboží, bude o tom včas informovat kupujícího. V tomto případě má kupující právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného zboží bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí být zaslána v písemné formě na adresu prodávajícího. Pokud bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, poukáže prodávající odpovídající částku do 3 pracovních dnů od obdržení písemné žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena.

7) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Cena poštovného je určena dle zvoleného způsobu dopravy, platby a dle lokality, do které má být zboží doručeno. Celková částka za dopravu se skládá z poplatku za poštovní službu vypočítaného dle hmotnosti odesílaného zboží a cílové země doručení, dále z poplatku za pojištění zásilky a zvoleného druhu platby zboží. Kupující je o výši této částky informován v průběhu objednávání zboží a celková částka je mu sdělena ještě před konečným potvrzením objednávky.

S každou zásilkou kupující obdrží doklad o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.

Pokud si kupující zásilku nevyzvedne a zásilka se prodávajícímu vrátí, bude ho prodávající obratem kontaktovat. Pro opakované zaslání připočte prodávající k původní ceně zásilky poštovné v plné výši, dle způsobu zaslání a požaduje platbu zboží předem na svůj bankovní účet. Způsoby doručení a platby pro jednotlivé regiony:

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká pošta
Cenný balík Dobírka
Přepravní služba (Toptrans)
Balík Dobírka
Osobní odběr
Osobní odběr V hotovosti

Osobní odběr je možný na pobočce Ledocom, spol s r. o. Říčanská 149, Sibřina 250 84 Praha-východ – platí pouze pro Českou republiku.

Balíky na dobírku:

V případě nepřevzetí/nevyzvednutí Vámi objednané zásilky budete vyzvání k uhrazení škod vzniklých naší společnosti s odesláním zásilky v plné výši, včetně poplatku za balné a bankovních poplatků za převod zahraniční platby.

8) VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží prodávající vymění za jiný druh. Zboží musí kupující zaslat doporučeným balíkem na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese kupující.

Kupující má právo vrátit objednané zboží (odstoupit od smlouvy) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží, u kterého nebyl poškozen originální obal a do kterého je možné zboží zpět zabalit. Zboží je potřeba zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s vrácením zboží nese v plné výši kupující.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na použité, poškozené zboží a na zboží vyrobené nebo upravené podle přání kupujícího.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídí prodávající na základě individuální dohody s kupujícím, v souladu s platným právním řádem.

Právo z odpovědnosti za vady může kupující uplatnit pouze na zboží zakoupené u prodávajícího a v záruční lhůtě. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo poničena. Vykazuje-li objednané zboží zjevné vady již při jeho přebírání, má kupující právo takové zboží nepřevzít a ihned na místě sepíše se zástupcem dopravce protokol o poškození zboží a neprodleně kontaktuje prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu nové bezvadné zboží v co nejkratším možném termínu.

Postup kupujícího při reklamaci:

 1. informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo písemně
 2. reklamované zboží zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu sídla prodávajícího
 3. do zásilky uvede důvod reklamace, popíše vadu a jak se projevuje a uvede kontaktní adresu
 4. přiloží doklad o nabytí reklamovaného zboží u prodávajícího

V případě řádně uplatněné reklamace vyřídí prodávající reklamaci podle složitosti případu co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává lhůta potřebná k odbornému posouzení vady. V odůvodněných případech je možné dohodnout delší lhůtu pro vyřízení reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

 1. vady vzniklé nepřiměřeným používáním a zacházením
 2. nesprávným použitím výrobku
 3. nesprávným skladováním

Kontaktní a doručovací adresa prodávajícího:

LEDOCOM, spol. s r. o.
Pavel Podrazký
Říčanská 149
Sibřin
250 84 Praha-východ

O způsobu vyřízení reklamce rozhodne prodávající podle toho, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou.

10) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující musí toto své právo spojit s osobním vrácením zboží nebo jeho doručením na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání a opotřebení, v původním obalu s veškerým příslušenstvím ( návod, záruční list).

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu zboží ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu zboží.

11) BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

12) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018

Přesunout se na začátek